Het waarom achter onze Object Based Learning programma's 

Waarom we doen wat we doen:

We bevinden ons nu in een transitiefase tussen twee tijdperken in. Er worden nieuwe vormen van Onderwijs gezocht en gecreeerd, maar er is ook veel fragmentatie en versnippering in het onderwijs. Makers van Morgen willen met Object Based Learning een hulpmiddel bieden om tot verbinding en een samenhangend onderwijsaanbod te komen. 

 

Wij, als Makers van Morgen, vinden het een misvatting om te denken dat we de toekomst moeten ondergaan. Wij ondergaan die niet, maar maken het mogelijk dat er een nieuw tijdperk komt. Daarin zijn 'verbinding' en 'samenhang' cruciale woorden die omgezet dienen te worden in het onderwijs van de toekomst.

Niet toekomstgericht te werk gaan, maar toekomstbewust.

Docenten en leerlingen spelen daar een grote rol in.

Niet alleen in de school leren leerlingen, maar vooral ook daarbuiten. Kennis wordt met name toegepast en gebruikt buiten de school en draagt bij aan de mate en manier van beleving en ervaringen. 

Het is daarbij belangrijk dat de kennis die leerlingen nu gefragmenteerd in vakken krijgen anders wordt aangeboden. Object Based Learning laat leerlingen vanuit nieuwsgierigheid zelf ontdekken en antwoorden op vragen vinden. Daarnaast leren leerlingen dat een vraagstuk vanuit meerdere perspectieven gezien en beantwoord kan worden. 

Object Based Learning draagt hiermee ook bij aan de persoonsvorming van de leerlingen en hun vermogen om open te staan voor andere mogelijkheden, meningen en manieren om ergens tegenaan te kijken. 

Docenten kunnen hun verantwoordelijkheid hierin nemen en leerlingen helpen om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Wij nemen hiervoor objecten als uitgangspunt, omdat elk object een verhaal heeft en daarmee de nieuwsgierigheid opwekt en uitdaagt tot onderzoek en ontdekking. 

Wij willen zowel de docent als de leerlingen tot betekenisvolle interactie laten komen, waarbij autonomie en het in dialoog gaan met elkaar en de wereld om hen heen tot een grotere mate van betrokkenheid leiden. Ons doel is het leven van leerlingen en docenten te verrijken, hun blik te verruimen, in de persoon zelf, naar elkaar & naar de wereld om hen heen. 

Wat we doen: 

Wij bouwen bruggen, verbinden en brengen samenhang in cultuur en onderwijs. Onze programma's verbinden leerlingen van verschillende opleidingsniveaus, alfa, bèta en gamma docenten, kennis en praktijk, VO en vervolgonderwijs, school met kunst en cultuur & verleden, heden en toekomst.   

Hoe we dat doen: 

Wij creeren samenhang in het onderwijs waarbij we objecten als uitgangspunt nemen.

Wij verbinden losse delen/ervaringen met elkaar tot 1 uniek geheel.  

Samen met objecten dagen wij leerlingen en docenten uit om vanuit verschillende perspectieven elkaars gedachten en ideeen en de wereld om hen heen te (her)ontdekken. 

Dit vindt zowel binnen als buiten de klas plaats, onderzoeken doen we in de klas in verschillende vakken,

in de openbare ruimte, in het museum, bij de leerling thuis.

Makers van Morgen stelt de volgende hoofddoelen voor Object Based Learning:

1) Een hulpmiddel bieden om een samenhangend onderwijsaanbod te creeren 

 • Vakoverstijgende vaardigheden 

 • Interdisciplinaire vraagstukken/onderzoeksvragen 

 • Kritisch en creatief denken 

 • Verbanden leggen door Objecten als bindmiddel in te zetten 

 • Aansluiting op de Sustainable Development Goals

2) Academische onderzoeksvaardigheden als onderdeel van 21 eeuwse vaardigheden zichtbaar en tastbaar maken, 

voor leerlingen en docenten, binnen en buiten de school 

 • Het inzetten van objectonderzoek binnen verschillende vakgebieden 

 • Het ondersteunen van onderwijs in beeldtaal (film en video) 

 • Uitwerkingvormen als debatteren en maakonderwijs 

3) Burgerschap vormgeven en ruimte creeren voor elkaar en elkaars gedachtengoed

 • Objecten als hulpmiddel om gevoelige onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te benaderen

 • Aandacht creeren voor inclusiviteit op school door leerlingen in een breder kader te leren associeren met (de verhalen achter) objecten en mensen

4) Doorlopende leerlijn ontwikkelen waarbij PO, VO en HO op elkaar kunnen aansluiten in onderzoeksvaardigheden 

aan de hand van objecten.  

 • Onderzoeksvaardigheden bestaan uit analyseren, kennis gebruiken, bronnen raadplegen, kritisch denken en kritische vragen 

        leren stellen en argumenteren.  

 • Object Based Learning is bedoeld om onderzoek in de school uitdagend, zichtbaar en tastbaar maken voor leerlingen en docenten. Met objecten kan het abstracte begrip‘onderzoek’ visueel zichtbaar worden gemaakt en herkent in nieuwe situaties, ter voor-bereiding vanuit PO naar VO en van VO naar vervolgonderwijs. 

 • Objecten zijn inzetbaar op elk niveau en daarom ook bij uitstek geschikt om onderzoeksvaardigheden

       in een doorlopende leerlijn mee te ontwikkelen.