Eindproduct & Tentoonstelling

Eindresultaat zijn toekomstige objecten welke geinspireerd zijn op objecten uit het verleden, maar een nieuwe functie en (eventueel) vormgeving hebben gekregen.

Niet alleen het object zelf, maar ook de gebruikte designtechnieken zullen zichtbaar worden en bepalend zijn voor het toekomstig object.  

Tijdens de tentoonstelling kan een portfolioboek met foto's van het proces of een filmpje van het proces bij het nieuwe ontwerp gepresenteerd worden.

The best way to predict the future is to create it...

Voorbeeld uitwerking 

Objectuitverleden.jpg

Verleden: Ik ben een leisteen uit de Middeleeuwen. Ik werd gebruikt als kladpapier om een lied op te schrijven, omdat ik voor het oprapen lag toen iemand een creatief muziekidee had en ik zacht genoeg ben tekst in te krassen.

Heden:  Ik word niet genoeg gezien, mensen  zien niet dat ik meer ben dan een stuk steen. 

Ik ben niet zomaar een steen. Ik draag de gevoelens van de schrijver op mij in een lied. Ik zou graag geluid kunnen maken zodat ik echt een muziekervaring kan zijn. 

Toekomst: Met behulp van Augmented Reality kun je de muzieknoten die in mij gekrast staan activeren. Ik ben geen leisteen meer, maar m.b.v een mal gemaakt van epoxy met ingegrafeerde tekst. Daardoor ben ik onbreekbaar en kan ik van zichtbaar veranderen in doorzichtig materiaal. De doorzichtigheid van het materiaal staat symbool voor het feit dat iedereen eerst dwars door me heenkeek zonder mijn betekenis te zien. Nu heb ik kleur en geluid om mee op te vallen. Naarmate je dichterbij komt zal het geluid ( met spatial sound) sterker worden en de tonen zullen van hoogte veranderen. Als je wilt kan ik de stijl van mijn liedje via Bluetooth op jouw Spotify playlist afstemmen. Jouw aanwezigheid beinvloedt mijn enthousiasme om iets voor jou te spelen en ik hoop dat mijn muziek ook iets met jou doet. 

                                                                                                                                          - Speculatief Design-

leisteen muziek.jpg

De leerlingen worden op pad gestuurd om de bestaande tentoonstelling kritisch te bekijken voordat ze hun eigen tentoonstelling met de uitgewerkte toekomstige objecten gaan maken.

Wat is de titel van de tentoonstelling?

Hoe zijn objecten geplaatst?

Welke afbeeldingen zijn er te zien?

Wat wil de tentoonstellingsmaker overbrengen?

Voorbeeld uitwerking tentoonstelling met begeleidende Objectwijs-aanwijzingen

De leerlingen maken gezamelijk hun eigen tentoonstelling van objecten en visuele voorstellingen van Objecten 

"Creativity is intelligence having fun"  

                                              -Albert Einstein-

images (1).jpg
Tentoonstellingsruimte

Resultaat:

- De presentatie sluit aan op de      onderzoeksvraag en de gevonden antwoorden zijn hierin vertaald

- Er wordt een duidelijke boodschap gecommuniceerd

- Er word rekening gehouden met de belevingswereld van je object

- Er is nagedacht over de interactie van elk object met het publiek