Privacy Statement

Makers van Morgen neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy 
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@objectwijs.nl

Wie zijn Makers van Morgen? 

Makers van Morgen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 67687725. 
Makers van Morgen is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Makers van Morgen de verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe gebruikt Makers van Morgen jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Makers van Morgen persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Makers van Morgen voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en 
hoe lang de gegevens door Makers van Morgen worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

Doeleinde: Financiële administratie 
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo 
Grondslag: Wettelijke verplichting 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf 
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens 
die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Afhandelen klachten 
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de 
dienst gegenereerd worden 
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Facturatie 
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de 
dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Beveiliging en fraudebestrijding 

Doeleinde: Identiteitsverificatie 
Gegevens: Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, 
Overeenkomsten en schikkingen, Naam, Adres 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Doeleinde: Beveiliging van gegevens 
Gegevens: Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, 
Overeenkomsten en schikkingen, Naam, Adres 
Grondslag: Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Makers van Morgen heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Makers van Morgen gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: 
Samenwerkingspartners waarmee een gezamelijke opdracht wordt uitgevoerd of die een opdracht door ons laten uitvoeren. 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

 

Inzage 
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken.  Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Makers van Morgen over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

 

Wijzigen 
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Makers van Morgen. 

Je kunt verzoeken dat Makers van Morgen je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

 

Beperken van de verwerking 
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Makers van Morgen te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Makers van Morgen of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Makers van Morgen te verkrijgen. Makers van Morgen zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een 
andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Makers van Morgen je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Makers van Morgen 
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@objectwijs.nl Makers van Morgen zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Makers van Morgen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Makers van Morgen je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 
Verwerkers 
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Makers van Morgen 
Het kan zijn dat Makers van Morgen verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, 
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Makers van Morgen ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Makers van Morgen worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) 
worden opgeslagen. De cookies die via de website van Makers van Morgen worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar 
ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting

 

Welke cookies gebruikt Makers van Morgen? 

Functionele cookies 
Makers van Morgen maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. 

Verwijderen cookies 

De toestemming die je hebt gegeven aan Makers van Morgen voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. 
Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert.

Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser 
herhalen. ​

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Makers van Morgen van toepassing.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Makers van Morgen je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@objectwijs.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Makers van Morgen jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail 
sturen naar info@objectwijs.nl