Onderzoeksresultaten presenteren

Vanuit het onderzoeken van objecten volgt Objectwijs 2 lijnen in mogelijke uitwerking: 

1

Verbaal/Tekstueel/Leren presenteren en debatteren

Na onderzoek van het object worden de gevonden antwoorden gedeeld door verbale presentatie in een museumdebat.

Objectwijs wil hiermee samenhang tussen taalonderwijs en de andere vakgebieden te creeren.

* In een debat worden de deelvaardigheden lezen, spreken, luisteren 

en schrijven – in samenhang aangeboden.

*  Objectwijs maakt verbinding tussen onderzoeksvaardigheden en het leren argumenteren en presenteren van de resultaten van het eigen onderzoek.

* De argumenten komen uit verschillende vakgebieden door het onderzoeken met Objectwijs.

* Bronmateriaal kan in een andere taal aangereikt worden bv Latijn, Frans, Engels. 

Objectwijs werkt samen met het Leids Museumdebat en de DebatUnie. Meer info: https://www.challenges-leiden.eu/

De eerstvolgende museumdebatten vinden plaats, als onderdeel van Mayflower400, op:

10 Juni, 15 Juni en 17 Juni  2020 in achtereenvolgens de Hortus, Erfgoed Leiden en museum de Lakenhal 

Lees ook meer over Objectwijs in het themajaar 2020: Mayflower400 Objectwijs-kaartenset

2

Maken/Visueel/Tentoonstellen en verhaaloverdracht

Na onderzoek worden de gevonden antwoorden vertaald naar een functie-aanpassing van het object zodat deze toekomst’proof’ is en het verhaal hiervan zichtbaar gemaakt in een op te bouwen portfolio van de leerling.  

Jongen met DIY-robot

Hierbij sluit Objectwijs aan op Ontwerpend leren/Maakonderwijs 

& Digitale Geletterheid 

In het eindadvies ‘Ons Onderwijs 2032’ van de VO Raad wordt aangegeven dat 'werken en leren in de digitale wereld en met nieuwe technologieën tot de kern van toekomstgericht 

onderwijs behoren'.  Specifiek noemen zij: ICT-basiskennis, informatievaardigheid, mediawijs worden en leren 

begrijpen hoe technologie werkt.

Objectwijs sluit aan op dit advies door:

* Leerlingen een eigen digitaal portfolio te laten maken

* Kennis te laten met en toepassen van verschillende designtechnieken.

* Het gebruiken van nieuwe technologieen

* Mediavaardigheden als storytelling en social media inzetten om de resultaten onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Onze keuze voor 2 uitwerkingslijnen

Er is bewust gekozen voor 2 uitwerkingslijnen, omdat we hiermee keuzemogelijkheden willen aanbieden voor leerlingen en docenten. 

Leerlingen die juist tekstueel beter vaardig zijn kunnen zich waarschijnlijk makkelijker in debatten ‘laten zien’. 

Maar er kan ook juist voor gekozen worden om deze leerlingen uit te dagen in ontwerpen en tentoonstellen en beeldende vormgeving. En vice versa. 

Objectwijs biedt keuze en variatie waardoor gedifferentieerd leren makkelijk toepasbaar wordt gemaakt voor de docent.