Onderzoeksresultaten presenteren voor het Voortgezet Onderwijs:
maak je presentatie samen met Makers van Morgen

Heeft een klas een object-onderzoek van begin tot eind doorlopen en zouden jullie graag je onderzoeksresultaten presenteren in samenwerking met Makers van Morgen? Dan kun je onze hulp inschakelen voor het organiseren van een debat of het begeleiden van een design/maakproces: het ontwerpen van een nieuwe functie van het object en/of een tentoonstelling in de school. 

We hebben bewust gekozen voor 2 mogelijkheden: 1 gericht op verbaal presenteren en 1 gericht op visuele presentatie. 

Leerlingen die juist tekstueel beter vaardig zijn kunnen zich waarschijnlijk makkelijker in debatten ‘laten zien’. 

Maar er kan ook juist voor gekozen worden om deze leerlingen uit te dagen in ontwerpen en tentoonstellen en beeldende vormgeving. En vice versa. 

1

Verbaal/Tekstueel/Leren presenteren en debatteren

Na onderzoek van het object worden de gevonden antwoorden gedeeld door verbale presentatie in een debat.

Leren presenteren van onderzoeksresultaten aan de hand van een object in debatvorm.

 

* In een debat worden de deelvaardigheden lezen, spreken, luisteren 

en schrijven – in samenhang aangeboden.

*  Objectwijs maakt verbinding tussen onderzoeksvaardigheden en het leren argumenteren en presenteren van de resultaten van het eigen onderzoek.

* De argumenten komen uit verschillende vakgebieden door het onderzoeken met Objectwijs.

* Objectwijs bronmateriaal dient om feiten, meningen en interpretaties te leren kennen/herkennen en het belang van alle drie te zien in onze steeds veranderende maatschappij. 

Image by MD Duran

Objectwijs werkt samen met het Leids Museumdebat hierin. Meer info: https://www.challenges-leiden.eu/

Zelf een debat organiseren in de school met Objectwijs? Neem contact op. 

2

Maken/Visueel/Tentoonstellen en verhaaloverdracht

Na onderzoek worden de gevonden antwoorden vertaald naar een functie-aanpassing van het object zodat deze toekomst’proof’ is met eventueel een tentoonstelling. Leerlingen gaan daarbij zelf aan de slag met een stukje marketing en storystelling om hun publiek te inspireren voor hun komende tentoonstelling. 

Jongen met DIY-robot

Ontwerpend leren/Maakonderwijs & Digitale Geletterheid 

* Kennismaken met en toepassen van verschillende designtechnieken.

* Nadenken over nieuwe technologieen

* Mediavaardigheden als storytelling en social media inzetten om de resultaten onder de aandacht van het publiek te brengen. 

Neem gerust contact op voor meer informatie of hulp bij de uitwerking van eigen ideeen: info@objectwijs.nl 
Wij denken graag met je mee!