16bec762-33d4-4e3c-bcc1-a5327ce05f69.jpeg
Wordcloud Objectwijs.png

OBJECTWIJS:
In het museum, via de online tentoonstelling en in de klas!

Meteen even kijken?
Ga naar onze leerlingwebsite: www.objectwijs.nl en doorloop daar ons voorbeeldobject* voor een eerste indruk. 

(*let op: bij elk object horen ook fysieke kaarten met vragen die de leerlingen tegelijk met het online lesmateriaal gebruiken).

Objectwijs Deel 1: voor groep 7/8, VMBO en de eerste klassen voortgezet onderwijs

Objecten zijn verhalenvertellers. Ze zijn er voor iedereen die het gesprek met ze aan wil gaan...in elke tijd en op elke plek. 

In dit eerste deel van Objectwijs ligt de focus op object-onderzoek: goed leren kijken, verwondering en voorstellingsvermogen. Op deze ontdekkingstocht gaan we, samen met objecten, de dialoog aan met de wereld om ons heen. 

Een uniek onderdeel binnen Objectwijs is het Object-interview en tentoonstellingsonderzoek in het museum. Makers van Morgen introduceert deze werkvorm om je creativiteit en voorstellingsvermogen aan te spreken. We planten hiermee een zaadje om altijd naar groter en breder te blijven kijken dan je eigen gedachtengang... 

Bus
Bus

Objectwijs Deel 2, 3 of 4: verdieping in thema's voor het voortgezet onderwijs:

In aansluiting op deel 1, waarin de leerlingen kennismaken met object-onderzoek, verwondering en voorstellingsvermogen, gaan we met deel 2, 3 en 4 de verdieping in. Na het museumbezoek (of  online object-onderzoek), duiken we in de historische of anderszins verbredende context van het object en leggen dit naast een vergelijkbare of aansluitende situatie/gebeurtenis in het heden.  

 

Objectwijs nodigt uit tot het vinden van eigen antwoorden en interpretaties in maatschappelijke vraagstukken met kennis van en begrip voor verschillende perspectieven en mogelijkheden. Feiten kunnen we leren, samenleven is een sociale gebeurtenis in een maatschappij-kritische context.  

Via museale objecten opent Objectwijs deuren tussen het verleden en de toekomst en gaan we de dialoog aan met de wereld en mensen om ons heen. Of we het nu hebben over gender-identiteit, Covid-19 of Black Lives Matter. De signalen zijn duidelijk. De maatschappij vraagt om nieuwe inzichten en betekenisgeving.  

Met Objectwijs deel 2, 3 en 4 ga je actief aan de slag met bron-onderzoek, maatschappelijke vraagstukken, thema’s in burgerschap en aandacht voor de Sustainable Development Goals. 

Bus
Bus

Binnenkort zijn alle objecten uit deel 1,2,3 en 4 ook los per object beschikbaar! 

Welk deel Objectwijs kies ik?

Geen leerling is hetzelfde. Daarom komen we graag langs om met de docent samen te kijken welk deel van Objectwijs voor de leerlingen het meest geschikt is.


Objectwijs deel 1 is een op zichzelf staand deel waarin goed kijken en voorstellingsvermogen een belangrijke rol spelen. Dit deel kan ingezet worden vanaf de laatste groepen basisschool.


Voor meer verdieping hebben we een deel 2, 3 en 4 ontworpen, die genoeg uitdaging bieden om door heel het Voortgezet Onderwijs gebruikt worden. In deze delen gaan leerlingen na een museumbezoek of via de online tentoonstelling o.a. aan de slag met bronteksten en het vergelijken van het verleden met het heden. In een digitale leeromgeving worden de leerlingen aan de hand genomen om de verschillende stappen te doorlopen.  

 

Objectwijs is in verschillende werkvormen in te zetten en dat biedt een variatie aan mogelijkheden. Wij helpen je graag het deel te kiezen welke het beste aansluit bij jouw lessen, je leerlingen en eventuele schoolthema's van betreffend jaar.   

Een museumbezoek met Objectwijs-kaarten ervaren? (zonder aanschaf lesmateriaal) Dat kan!
 

Vraag daarvoor een los museumbezoek met Makers van Morgen aan. 

Bus
doosjes3.jpeg
doosjes1.jpeg
20210723_113429.jpg

Investeer in je school met Objectwijs: toekomstbewust onderwijs voor alle klassen!  

Van korte dagopening tot grote projecten. Of neem de Objectwijskaarten mee naar het museum waar je het object in het echt gaat bewonderen. Van klassikaal tot geheel zelfstandig werkende leerlingen. Alleen in je eigen les of samen met andere docenten. Voor lessen burgerschap of als voorbereiding op profielwerkstukken.

Objectwijs is vak- en niveau-overstijgend en is in alle klassen te gebruiken! Niet alleen gaan je leerlingen aan de slag met de Sustainable Development Goals, maar als school doe je met Objectwijs ook een duurzame investering! 

 

Tijdens onze Masterclass Objectwijs laten we je graag kennismaken met allerlei mogelijkheden.

De weg naar een bewuste toekomst begint hier en nu...start vandaag nog met Objectwijs! -

Let's play a different tune together!