Objectwijs deel 5 De Toekomst in Zicht 
De toekomst van objecten

Objectwise FF 10_edited.jpg

Objectwijs wordt in scholen en musea gebruikt om anders naar dingen te gaan kijken: goed kijken, verhalen ontdekken en dingen vanuit meerdere perspectieven bekijken.  

Onlangs hebben we Objectwijs Future Forward gemaakt. Dit materiaal bestaat uit een kaartenset en een Objectwijs Zone op Things That Talk (OBJECTWIJS - Things That Talk), welke in samenwerking met Fresco Sam-Sin en studenten van de faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden gemaakt is. In deze digitale zone zullen steeds meer nieuwe objecten uit verschillende musea toegevoegd worden. Zo kun je met de kaartenset in musea met objecten aan de slag of digitaal in de Objectwijs zone.

 

In dit deel wordt iedereen vanaf 16 jaar uitgenodigd om het verleden van dingen te onderzoeken en ze in een Future Mindset te plaatsen.  Omdat... DINGEN VERANDEREN! 

Objectwijs Future Forward gaat over dingen die met ons communiceren, nu en in de toekomst, waar kunstmatige intelligentie een belangrijke gamechanger zal zijn. Wat als objecten zeggenschap krijgen? Kunnen objecten autonome beslissingen nemen?  

Dit is een zeer interessant onderwerp, dat tegenwoordig nauw verband houdt met objecten, omdat de technologie ons inhaalt.  

 

Het zet ons aan het denken ... wat is goed? En wie kent de waarheid? Hoe zit het met de invloed van objecten op People en Planet?  Over de toekomst nadenken, betekent nadenken over ethische vragen ... Wat als... Deze vragen kunnen we niet zomaar negeren.  

Objectwijs Future Forward laat je stilstaan bij verschillende perspectieven, de invloed van artificial intelligence, de rol van objecten in de toekomst en wat dit voor mensen en de wereld kan betekenen. We zullen eerst objecten moeten begrijpen zoals we ze nu kennen, voordat we samen met objecten een wenselijke toekomst gaan creëren.  

Want... wie weet welke impact dingen kunnen hebben in de wereld van morgen? 

Objectwijs De toekomst In Zicht is verkrijgbaar in een Nederlandse en Engelse versie

Objectwijs Future Forward omvat 4 thema's:

- What If

Objectwise FF 7.jpg
Objectwise FF.jpg
Objectwise FF 2.jpg

- Art

Objectwise FF 11.jpg

- Portets

Objectwise FF 12.jpg

- Sustainability

Objectwise FF 6.jpg
Objectwise FF 5.jpg

OBJECTWISE Future Forward/ The Future Of Objects

Objectwise FF 8.jpg

Objectwise is used in classrooms and museums to start looking at things differently: look closely, discover stories & connections and see things from multiple perspectives.  

Recently we created Objectwise Future Forward, together with Fresco Sam-Sin and students of the faculty of Humanities, Leiden University. This material consists of a card deck and an Objectwise Zone on Things That Talk: OBJECTWIJS - Things That Talk. We will add more objects from different musea on this site-zone in the near future.   

In this part everybody from 16+ is invited to research the past of things and place them in a Future Mindset.  Because...THINGS CHANGE! 

Objectwise Future Forward is about things communicating with us, now and in the Future where Artificial Intelligence will be a major gamechanger. What if many things become more powerful? Can things make autonomous decisions?

 

This is a very interesting topic, related closely to things these days, as technology is catching up with us.  

It makes you think about: what is right? And who knows? What about the influence of things on People and Planet?  Thinking Future Forward means thinking about ethical questions ...What if... 

These questions we cannot just ignore.  

Objectwise Future Forward takes you through different perspectives on the things we know, things from the past and things of today. We need to truly understand what we can learn from things, before we can create a desirable future.  

 

Because...Who knows what impact things might have in the world of tomorrow?