Objectwijs Deel 1: voor groep 7/8, VMBO en de eerste klassen voortgezet onderwijs

Wij zijn Makers van Morgen en wij hebben lesmateriaal ontwikkeld waarmee docenten een rijke leeromgeving kunnen bieden aan hun leerlingen. Wij vinden het belangrijk om leerlingen toekomstbewust te maken en zichzelf als waardevol instrument te ervaren voor een betere wereld. Wij werken daarin samen met objecten (uit de Leidse musea) als onze co-creators, verhalenvertellers & verbinders tussen heden, verleden en de toekomst.

Voor wie?

Voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs, VMBO en brugklas/eerste klassen VO.

Wat?

In Objectwijs Deel 1 ligt de focus ligt op goed leren kijken, verwondering en vragen stellen. In verschillende Leidse musea kunnen de leerlingen het onderzochte object in het echt bekijken en een uniek Objectwijs object-interview met het object doen. Ook kunnen ze daar aan de slag met de tentoonstellingsvragen. 

Lesmateriaal:

- Een leerling Objectwijs-website met begeleidende uitlegfilmpjes  & Objectwijs-onderzoekskaarten

- Beschikbare downloads om vragen voor het museumbezoek te downloaden

- Een online tentoonstelling om te bezoeken

- Aanvullend kan Makers van Morgen extra begeleiding en/of verdieping bieden in de uitvoering. 

Wanneer? Als jij:

- met je klas aan de slag wil met het toepassen van interventies uit het NPO-menu (lees hier meer: Nationaal Programma Onderwijs | Makers van Morgen)

- verdieping en/of een werkvorm zoekt om toekomstbewust onderwijs vorm te geven​

- cultuureducatie, wereldorientatie, burgerschap en 21 eeuwse vaardigheden samen wil brengen in de praktijk​

- verleden, heden en toekomst met elkaar wil verbinden​

- les wil geven in verbinding met de wereld buiten de schooldeuren​

- handvatten voor onderwijsvernieuwing zoekt​

- een lesmethode aan wil bieden zonder zelf inhoudelijk voor te hoeven bereiden​

- leerlingen eigenaarsschap van hun onderzoek wil geven en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van  verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij de leerlingen​

- leerlingen van en met elkaar willen laten leren met ruimte voor eigen en de ander zijn/haar interpretaties, talenten en kwaliteiten​

- een verrijkende leeromgeving wil aanbieden aan leerlingen door vanuit meerdere perspectieven de wereld te helpen onderzoeken​

 

​Bekijk hier een voorbeeld van uitvoering: Aan de slag met Objectwijs PO | Makers van Morgen

 

Voor vragen en extra informatie over het Objectwijs lesmateriaal stuur een mail naar: info@objectwijs.nl of kijk op:  plan een kennismakingsgesprek bij jou op school via: Kennismaken met Objectwijs lesmateriaal | Makers van Morgen 

Neem contact met ons op. We komen graag langs om je te vertellen over onze  educatieve pakketten!