Bestel vandaag nog Objectwijs lesmateriaal voor je school!

Stuur ons een mail met je wensen:

Objectwijs lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs bestellen

Objectwijs lesmateriaal is een modulair systeem, waarbij modules bestaan uit vakoverstijgende thema's aan de hand van objecten, contextuele verdieping en multiperspectief denken. Dit omvat begeleidend kaartmateriaal met onderzoeksvragen en begeleidende video's waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Objectwijs is een duurzame lesmethode.  

Het lesmateriaal is zo samengesteld dat het op veel verschillende manieren en tijden ingezet kan worden.  

Daarmee willen we docenten lesmateriaal bieden wat makkelijk inzetbaar is in de klas,  

 •  voor een aantal leerlingen, die zelfstandig aan de slag gaan of klassikaal 

 •  voor een lesinvulling, een projectweek of een dagopening van 5 minuten 

 • in je eigen les of gezamelijk met andere docenten 

 • om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken, na te denken over actuele onderwerpen of als voorbereiding op de profielwerkstukken 

 • om samenhang en verbinding in kennis uit verschillende vakgebieden te creeren 

 • om verleden, heden en toekomst(mogelijkheden) te onderzoeken 

Het lesmateriaal is vak- en niveau-overstijgend en dus in elke klas inzetbaar. 

Daarmee is Objectwijs in allerlei werkvormen op de hele school te gebruiken na aanschaf!  

Tijdens onze docentenworkshop Objectwijs laten we je graag kennismaken met allerlei mogelijkheden.  

Prijsoverzicht

Er zijn op dit moment 3 thema's verkrijgbaar: Vrijheid, Identiteit en Participatie. Binnen deze 3 thema's komt bij elk object een ander subthema aan bod, van natuur tot recht, van kledingindustrie tot genetische manipulatie. Genoeg mogelijkheden om aan te sluiten op thema's die op school of in de lessen behandeld worden. 

Een thema omvat Objectwijskaarten behorende bij 5 museale objecten uit verschillende Leidse musea. Op de Objectwijskaarten vind je objectwijsvragen, uitdagende onderzoeksvragen en qr-codes naar bronmateriaal. De Objectwijskaarten zijn verbonden met een digitale tentoonstellingsruimte waar de bijbehorende objecten tentoongesteld zijn. Deze ruimte bevind zich op een speciaal voor leerlingen ontworpen en toegankelijke website waarop de leerlingen aan de hand van begeleidend video-materiaal en bronnen zelfstandig, in groepjes of met de hele klas het proces van onderzoek kunnen doorlopen om tot genuanceerde antwoorden op de onderzoeksvraag te komen. 

Wanneer je reeds een thema hebt aangeschaft kun je voor een klein bedrag nog extra kaartensets bijbestellen. 

Soms is het handiger om meerdere kaartensets bij de hand te hebben afhankelijk van hoe je het lesmateriaal wilt gebruiken en hoeveel leerlingen ermee aan de slag gaan. 

Prijs 1 extra kaartenset van 1 object: €17,50

Prijs 1 extra losse algemene vragen-kaartenset: €17,50

Bij aankoop van thema's door meerdere scholen in een scholengemeenschap zullen we een aangepaste offerte maken.​

Aan de slag met het Objectwijs lesmateriaal? Soms heb je het even te druk. Dan kunnen wij ook aan de slag gaan met je leerlingen. 

 • Objectwijs in de klas door Makers van Morgen € 395,- euro  

 • Of bestel een strippenkaart waarmee we op meerdere momenten met het Objectwijs lesmateriaal bij jou op school ( in dezelfde klas of verschillende klassen) aan de slag gaan. 

- Strippenkaart 5x Objectwijsles : € 1895,-

- Strippenkaart 10x Objectwijsles: € 3850,-

LockDown-CheerUp prijs: € 1197,50 per los thema

LockDown-CheerUp prijs: € 3797,50 voor de gehele uitgave 2020 (3 thema's) 

Docenttraining Objectwijs 

Werken met Objectwijs, 1 dagdeel, online:  € 795,- voor een team van docenten

 

Voor het beste effect is het belangrijk dat alle docenten binnen de school, die aan de slag gaan met Objectwijs, de bijbehorende Docententraining Objectwijs volgen. Hierbij leren docent zelf met het materiaal te werken en verschillende werkvormen kennen, waardoor zij Objectwijs beter af kunnen stemmen op het leren van de individuele leerling of de groep. Daarnaast laten we zien hoe Objectwijs in te zetten is om 'gevoelige’ onderwerpen bespreekbaar te maken en de dialoog aan te gaan.   

Bij het gaan werken met Objectwijs in de klas raden we een workshop Objectwijs aan.

De docent ervaart hierbij zelf hoe Objectwijs in de uitvoering is en kan vervolgens meteen het Objectwijsmateriaal in zijn of haar klas inzetten. 

Daarnaast worden aan de docent de verschillende werkvormen met Objectwijs gepresenteerd waarmee je aan de slag kunt gaan.  

Een workshop wordt gegeven op jouw school. Online mogelijkheden, tijdens lockdown, in overleg.

Kennismaken? We komen graag vrijblijvend bij je op school langs om je meer te vertellen over Objectwijs!  Of ontmoeten je graag in een online meeting.

3 Fase-Projecten: onderzoek en ontwerpen met Makers van Morgen 

 

De kosten van een 3 fase project bedragen: € 1695,- 

 

 • Project: Objectwall Wall of Object Point of Attention 

Maak een famous Object Wall ( tentoonstelling aan de muur) of  Object Point of Attention ( OPOA) met je klas, welke symbool staat voor jullie school, bestaande uit 3 onderdelen verdeeld over 3 dagen; aansluitend, 1 dagdeel per week of met meerdere weken tussentijds: 

 1: Onderzoeken van een object: anders leren kijken naar objecten en hun waarde 

2: Het ontwerpen van het object van de toekomst, die symbool staat voor jullie school 

3: Het maken van een Object Wall of het Object Point of Attention  

Bij de Object Wall maakt elke leerling een eigen ontwerp voor een nieuw object welke symbool staat voor de school. Deze ontwerpen komen aan de muur te hangen als een tentoonstelling.  

Bij Object Point Of Attention maken leerlingen gezamelijk een object in 3D welke symbool staat voor de school. Leerlingen uit 1 klas of verschillende klassen kunnen hieraan deelnemen. (Er zit wel een limiet op het aantal leerlingen om goede begeleiding te kunnen bieden: dit verschilt per school in overleg)  

 

 

 • Project: Objecten en de toekomst van L-city: 

 Objecten in Leiden Kennisstad, Makers van Morgen aan de slag samen met je leerlingen, project bestaande uit 3 onderdelen verdeeld over 3 dagen, aansluitend, 1 dagdeel per week of met meerdere weken tussentijds: 

 1. In de klas: onderzoek naar objecten in de stad 

 1. In de stad: Objectinterview en uitwerking toekomstverhaal van objecten met video of foto's.  

 1. Urban City:  visueel uitwerken ECO systeem: een urban city maken waarin de uitgewerkte objecten een rol spelen. 

Afsluiting door presentatie Urban City op een openbare lokatie of in de school 

 Leerlingen uit 1 klas of uit verschillende klassen kunnen hieraan deelnemen. (Er zit wel een limiet op het aantal leerlingen om goede begeleiding te kunnen bieden: dit verschilt per school in overleg) 

Langer lopende projecten:  

Prijzen van onderstaande projecten op aanvraag. Offerte wordt afgestemd op de school en schoolwensen.  

 

Projectweek Object Based Learning 

 1 schoolweek dagelijks aan de slag met Objecten.  Verschillende werkvormen met zowel alledaagse objecten als museale objecten komen gedurende deze week aan bod. Van onderzoek tot creatie. En we gaan de deur uit, op pad... De deur naar de wereld van objecten is geopend....     

    

Het Leids Cultuurmenu gedurende meerdere weken 

Deze bestaat uit 6 onderdelen: 

- Onderzoek in het museum 

- Onderzoeksvragen in de klas 

- Etnografisch onderzoek 

- Ontwerp de toekomst 

- Tentoonstelling 

- Storytelling en publiek 

 

Roaming Objects 

Gedurende een langere periode...objecten en jouw bijdrage aan hun levensverhaal...meestal kijken mensen naar wat een object waard is voor hun, maar wat als we dat nu eens omdraaien? welke waarde voeg jij toe aan hun leven? Wat maakt een object mee? 

Doorlopend. Makers van Morgen maken een start in de school waarna de docent het kan overnemen wanneer gewenst of bepaald wordt met school wanneer het project wordt afgerond. 

 

Een eigen Objectlokaal  

Heb je  helemaal de smaak te pakken? Creeer samen met je leerlingen en Makers van Morgen een Objectlokaal in je school!  

 

Voor alle bovengenoemde prijzen op deze pagina geldt: prijzen zijn excl. btw, excl. reiskosten en excl. verzendkosten bij bestelling van het lesmateriaal. 

Mail ons

Objectwijs: waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten

© 2019 Makers van Morgen