Debat Hortus

Leeftijden leerlingen: 10-14 jaar

Voorgesteld thema: biologische globalisering: het opzettelijk of onopzettelijk geven van een “lift” aan soorten planten of dieren over landgrenzen heen.

 

De Pilgrims brachten ons planten die afkomstig zijn uit de Nieuwe Wereld, waaronder maïs, tomaat, tabak, pompoen en zonnebloem.

Overkoepelende hoofdvraag: Wat hebben de planten die de Pilgrims meebrachten uit de Nieuwe Wereld ons gebracht? 

Voorbeeld stelling: Van een tentoonstelling over planten uit de Nieuwe Wereld kun je alleen over biologie leren.

Objectwijs toepassen 

3 onderdelen: Object-analyse / Object-Interview / Object-onderzoek  

 

Object-Analyse 

In de klas

Generieke vragen voor object-analyse  

                                                          

Wat zie je?  

> Welke vorm heeft het object? 

> Welke kleur heeft het object?                                                                                                                                                                                

> Hoe voelt het object? ( glad, ruw, koud, warm)    

> Kan het object geluid maken?  

> Van welk materiaal is het object gemaakt?             

> Wat valt je op aan het object?                                                                                                                           

> Is het object een oud object van vroeger of van nu?               

> Is het object vaak gebruikt denk je?  

   Waar zie je dat aan? ( let op waar het versleten of beschadigd is) 

> Wat zou de functie van het object (geweest kunnen) zijn?  

> Is het object onderdeel van iets groters denk je? Zo ja waarvan? * 

> Wat voor soort object is het?                       

   ( bv een gereedschap, ter decoratie, een  gebruiksvoorwerp in huis of andere ruimte)                                                                                   > Kan het object zelf bewegen? 

> Blijft het object altijd hetzelfde of verandert het door de tijd heen?

> Hoe ruikt het object?                                                       

                                                                                                   

Contextvragen: 

Door wie zou het object gebruikt kunnen zijn? 

Wanneer zou het object gebruikt zijn?  

Waarom zou het object ooit bedacht zijn? 

 

(* Wil je wat creativiteit in de objectanalyse brengen dan is het leuk om de leerlingen een tekening te laten maken van het object in een groter geheel waar het deel van uit zou kunnen maken of het object in de omgeving waar het uit zou kunnen komen; laat de fantasie de vrije loop, er is geen goed of fout); Aan het eind van de analyse volgt de onthulling. ) 

                                                                                                     

Objectinterview  

In het museum 

Hoe voel je je nu je hier in het museum aanwezig bent? 

Hoe voelt het als mensen naar je kijken? 

Herkennen mensen je als ze naar je kijken? Weten ze wat je bent?  

Hoe ziet jouw omgeving eruit?  

Hoe voelt het om dit object te zijn?

Ben je belangrijk voor de mensen?

Voor welke mensen?

Hoe geef communiceer je met de mensen om je heen?

Kun je iets vertellen over deze personen?

Je overhoort vast wel eens wat gesprekken. Waar hebben mensen het over?

Wat maakt jou als object bijzonder?

Hoe reageren mensen op je als ze je zien? Worden ze blij, boos, verdrietig...?

Kun je iets vertellen over degene die jou gemaakt heeft? Wat voor soort persoon was/is dat?

Heb je een speciale betekenis voor mensen?

Welke rol speel je in de hele tentoonstelling? Ben je het hoofdobject, een verbinder, een actor ( zet je aan tot actie) of reactor ( lok je reacties uit? of...?

Stel je eigen vraag aan het object: wat zou jij willen weten?