Extra informatie voor docenten Objectwijs programma's 

Objectwijs brengt:

 

- een hybride toepassing: ruimte-overstijgend, vakoverstijgend, niveauoverstijgend, branche overstijgend, school-breed inzetbaar, circulair programma, keuzemogelijkheden voor de docent, gedifferentieerd leren. Objecten kunnen vanuit verschillende invalshoeken onderzocht worden, zowel in hun sociale, culturele, maatschappelijke als economische functie.

Objectwijs heeft ook 'Carte Blanche' kaarten waar ruimte is voor eigen onderzoeksvragen, bronvermeldingen of andere uitwerkingen voor degenen die graag echt een eigen invulling willen geven. 

- anders kijken en denken: bewustwording van keuzes, kritisch vragen stellen/onderzoek 

- kennismaken met verschillende aspecten van design: verschillende designmethodes, onderzoeken, ontwerpen, toepassen nieuwe technologieën 

- inzetten van creativiteit en verbeeldingsvermogen: je een voorstelling kunnen maken van het verleden, je in kunnen leven in een object, de mogelijkheden van de toekomst kunnen speculeren. 

- leren als een breed begrip: in dialoog met de wereld om je heen; samen met andere leerlingen, objecten, experts, zowel binnen als buiten, in het verleden, heden en de toekomst, met autonomie én in betekenisvolle interactie, in betrokkenheid en gezamelijke verantwoordelijkheid

Uitvoering Objectwijs:

 

Objectwijs is zo ontworpen dat het voor de docent makkelijk inzetbaar en nuttig toepasbaar in de klas kan zijn zonder dat er extra tijd aan voorbereiding nodig is.

In de introductieworkshop voor de docent komen de uitvoering van het programma, het opstellen van onderzoeksvragen, designtechnieken en het inzetten van nieuwe technieken aan de orde. 

 

Leids Cultuurmenu en Objectwijs in eigen Stad zijn programma's die volledig uitgevoerd kunnen worden door Makers van Morgen. Uiteraard is het ook mogelijk om als docent hier een rol in te vervullen. 

Ook is het mogelijk om losse workshops te laten verzorgen in de klas op specifieke onderdelen. 

Tijdsplanning Objectwijs:

Hoeveel tijd de uitvoering van de Objectwijsprogramma's in beslag neemt is van veel factoren afhankelijk. De objectwijskaarten zijn bedoeld om een kader te bieden in de uitvoering van de programma's waarbinnen ruimte is voor eigen invulling en keuzemogelijkheden, danwel van de docent, danwel van de leerlingen zelf. Hiermee willen wij Objectwijs voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk maken en het voor docenten zo makkelijk mogelijk maken om Objectwijs wanneer gewenst in te roosteren. Zo kun je er losse uren, dagdelen of dagen mee vullen, of een hele projectweek. 

 

Onderzoeksvragen kunnen beperkt worden tot enkele vragen of een enkel vakgebied of juist meerdere vakgebieden kunnen de revue passeren. Er is zelfs ruimte om samen met de leerlingen eigen onderzoeksvragen op te stellen. 

Tijdens het interview is het aantal vragen dat het object dient te beantwoorden van belang en kan gekozen worden om de Objectwijskaarten te gebruiken, maar ook om zelf nog extra vragen te bedenken voor het object.

Wat betreft de toekomst, het ontwerpen en tentoonstelling maken kunnen designtechnieken kort benoemd worden, maar is het ook mogelijk om een extra workshop Designtechnieken door de Makers van Morgen in zetten. 

Afhankelijk van de tentoon te stellen onderdelen, de gemaakte objecten of ook extra film en beeldmateriaal van het proces zal de tijd van de creatie afhankelijk zijn.

Leids Cultuurmenu 

PROGRAMMA PLANNING

Fase 1 Onderzoek

A: object en context: in het museum

B: onderzoeksvragen in de klas

Fase 2 Etnografisch Onderzoek

interview in het museum

Fase 3 De Toekomst van het object

A: ontwerpen in de klas

B: tentoonstelling bekijken in het museum

C: tentoonstelling maken in het museum

D: opening tentoonstelling

Minimale tijdsbesteding

Fase 1 Onderzoek

A: 50 minuten

B: 60 minuten

Fase 2 Etnografisch Onderzoek

60 minuten

Fase 3 De Toekomst van het object

A.120 minuten

B: 50 minuten

C: 120 minuten

D: in overleg

Maximale tijdsbesteding

Fase 1 Onderzoek

A: 70 minuten

B: 180 minuten

Fase 2 Etnografisch Onderzoek

90 minuten

Fase 3 De Toekomst van het object

A: 480 minuten

B: 110 minuten

C: zolang als nodig/in overleg

D: in overleg

Objectwijs in eigen Stad

Bij Objectwijs in eigen Stad zijn de onderzoeksvragen algemeen van aard. Er geen vakinhoudelijke of ondersteunende vragen. Deze vragen zijn in kortere tijd te beantwoorden.

PROGRAMMA PLANNING

Onderdeel 1 In de klas

1. fotograferen aantal vaste objecten in openbare ruimte.

Indien uitgevoerd onder lestijd:

2. Plaats een poll voor het publiek op Facebook. 

Plaats 3 objecten in jouw poll.

3. Brononderzoek naar het verleden 

​4. Objectinterview vragen opstellen 

Onderdeel 2  Op pad

5.  Interviewen van het gekozen object 

6.  Bedenken van het verhaal voor de toekomst​

7.  Filmen en/of fotograferen van het object de bedachte korte verhalen & anekdotes vertellen. 

Onderdeel 3 Urban City

8. uitwerken ECO systeem: een urban city maken waarin de uitgewerkte objecten een rol spelen. 

Minimale tijdsbesteding

Onderdeel 1 In de klas​

1. 50 min

2. 30 min

3. 50 min

​4. 30 min

Onderdeel 2  Op pad

5. 60 min

6. 60 min

7. 90 min

Onderdeel 3 Urban City

8. 120 min

Maximale tijdsbesteding

Onderdeel 1 In de klas​

1. 70 min

2. 60 min

3. 180 min

​4.  60 min

Onderdeel 2  Op pad

5. 90 min

6. 90 min

7.120 min

Onderdeel 3 Urban City

8.zo lang als nodig/in overleg

Film en video

Bij een toekomstgeorienteerd onderwijsaanbod hoort een organisatie van de school die het leerlingen mogelijk maakt minder plaats- en tijdgebonden te leren. 


Film en video is een essentieel onderdeel van Objectwijs. De wereld van kinderen en jongeren is de afgelopen jaren flink veranderd. Beeld (op scherm) is een vast onderdeel van hun belevingswereld geworden. Niet alleen thuis, maar ook buiten de deur en in het onderwijs. 


Om als school onderdeel uit te maken van de belevingswereld van de jongere zul je dezelfde taal moeten spreken: beeldtaal. Objectwijs biedt daarin ook verbinding tussen de fysieke en digitale wereld door fysieke objecten en lesmateriaal te verbinden met video en blended learning om zo aan een goede aansluiting te maken op de belevingswereld van tieners en jongeren.

Evaluatie & Reflectie

 

Ben je benieuwd wat je leerlingen van Objectwijs opsteken? Daarvoor kunnen we de Heb Je Genoeg Geleerd Vandaag App inzetten. Deze geeft de gelegenheid om anoniem in enkele seconden te evalueren in 2 korte vragen met slechts een druk op de knop. Heb je genoeg geleerd vandaag? Ja/nee, geef een cijfer.

 

Eventueel kan een derde vraag gesteld worden: Wat kunnen we doen dat je volgende x een hoger cijfer geeft? 

Op deze manier is het mogelijk na elke bijeenkomst bij te sturen waar nodig en bij te houden waarin de motivatie en uitdaging ligt zonder dat het evalueren extra moeite kost.