Ontwikkeling van kennis en vaardigheden & Leeruitkomsten

Het Objectwijs lesmateriaal kan een boeiende voorbereiding zijn op of onderdeel zijn van alle vier de profielen voor HAVO/VWO Economie en Maatschappij, Cultuur en maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Ook tijdens projectweken is het een manier van werken om in te zetten die uitdaagt tot onderzoek en verdieping. 

Objectwijs lesmateriaal brengt: (wat wij hebben benoemd tot) de 5 K's:

* Kansen; in talentontwikkeling, anders denken en anders

naar de wereld kijken ( persoonsvorming), andere manier van lesgeven,

gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken

* Keuzes: in onderzoeksvragen, thema's en objecten

* Kennis: bekijkt een vraag vanuit verschillende perspectieven en brengt

verbinding tussen verschillende vakken

* Kaders: kaarten, onderzoeksvragen, instructie-video's en bronnen scheppen

kaders voor leerlingen en docenten

* Koppeling: tussen kennis en toepassing,

alpha, beta en gamma vakken,

niveau-overstijgend,

vakoverstijgend,

verleden, heden en toekomst,

binnen en buiten de school,

het geleerde en de innerlijke belevingswereld

van de leerlingen

Koppeling

Kansen

Keuzes

Kennis

Kaders

We zijn tot de conclusie gekomen dat we Objectwijs niet willen opsplitsen in kerndoelen. Het in hokjes plaatsen van Object Based Learning staat recht tegenover de doelen die wij willen bereiken, waaronder het open staan voor meerdere perspectieven en invalshoeken en vakoverstijgend leren.  

Daarmee sluiten we wel aan op maatschappij-brede doelen:  De Sustainable Development Goals. Met onderzoeksvragen verbonden aan objecten die gerelateerd zijn aan maatschappelijke duurzame vraagstukken helpt Objectwijs docenten om samen met hun leerlingen met de 17 SDG's in praktijk aan de slag te gaan.

Tijdens dit proces kan elke leerling zijn eigen talenten en vaardigheden (verder) ontwikkelen. Hieronder meerdere leeruitkomsten van Object Based Learning: 

Leerling: 
-kan zijn creativiteit omzetten in vormgeving-

-kan eigen en gezamelijke verantwoordelijkheid nemen-
-is nieuwsgierig, gemotiveerd en betrokken-
-heeft hogere denkvaardigheden ontwikkeld-
-heeft zijn (verborgen) talent(en) ontdekt en leren gebruiken-
-kan samen met andere leerlingen theorie uit verschillende vakgebieden verbinden in het beantwoorden van de hoofvraag-
-kan objecten en de wereld om zich heen vanuit verschillende perspectieven bekijken-

-kan zich open stellen voor verschillende ideeen met betrekking tot het onderwerp-
-begrijpt de waarde van kennis en leren, door dit toe te passen in de directe wereld om zich heen-
-kan onderdelen in een context plaatsen-
-kan kennis en 21e eeuwse vaardigheden met elkaar integreren en het resultaat vormgeven in een presentatie-
-kan bronmateriaal kritisch onderzoeken en argumenten hieruit gebruiken in het beantwoorden van vragen-
-kan doelgerichte acties uitvoeren die zijn onderzoek verder helpen-

-kan leren met én van elkaar-

-krijgt meer inzicht in de denkwijze en belevingswereld van andere leerlingen-

- durft toekomstbewust en buiten de kaders te denken-

-kent verschillende vormen van design en begrijpt hoe een designer te werk gaat-

-heeft inzicht in (het gebruik van) verschillende nieuwe technologieen-

-kan omgaan met en vormgeven in computersoftware-

-is baas over het eigen leerproces en weet eigenaarschap te tonen-

- kan een verhaal vormgeven door storytelling-

- kan media inzetten om publiek te bereiken-

-kan informatie (onder)zoeken en delen-

-kan presenteren en debatteren-

- kan zijn verhaal vertalen naar een tentoonstelling-

- kan het proces op een aansprekende manier digitaal weergeven in zijn digitaal portfolio of collage-

 

-KIJKT MET EEN VERRUIMDE BLIK NAAR DE WERELD EN DE MENSEN OM ZICH HEEN-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* waar 'zijn' staat kan ook 'haar'gelezen worden