Ontwikkeling van kennis en vaardigheden & Leeruitkomsten

Het Objectwijs lesmateriaal kan een boeiende voorbereiding zijn op of onderdeel zijn van alle vier de profielen voor HAVO/VWO Economie en Maatschappij, Cultuur en maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Ook tijdens projectweken is het een manier van werken om in te zetten die uitdaagt tot onderzoek en verdieping. 

Objectwijs lesmateriaal brengt: ( wat wij hebben benoemd tot) de 5 K's:

* Kansen; in talentontwikkeling, anders denken en anders

naar de wereld kijken ( persoonsvorming), andere manier van lesgeven,

gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken

* Keuzes: in onderzoeksvragen, thema's en objecten

* Kennis: bekijkt een vraag vanuit verschillende vakgebieden en brengt

verbinding tussen verschillende vakken

* Kaders: kaarten, onderzoeksvragen, instructie-video's en bronnen scheppen kaders voor

leerlingen en docenten

* Koppeling: tussen kennis en toepassing, alpha beta en gamma vakken,

niveau-overstijgend, vakoverstijgend, verleden, heden en toekomst,

binnen en buiten de school, het geleerde en de innerlijke belevingswereld

van de leerlingen

Koppeling

Kansen

Keuzes

Kennis

Kaders

In een transitie van een bestaand curriculum naar vernieuwing van het curriculum is het een moeilijk gegeven om te kiezen voor de invulling van kerndoelen of dat we het hebben over kennis en vaardigheden zoals beschreven op curriculum.nu. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat we achter beiden niet voor 100% kunnen staan. 

 

Wij hebben uiteindelijk besloten om Objectwijs niet onder het oude curriculum en (voorlopig) niet onder het nieuwe curriculum te plaatsen. Doelen geven ons een beperkend gevoel, omdat doelen in het curriculum algemeen van aard zijn en dit geen inzicht geeft in het talent van de individuele leerling. Kennis en vaardigheden zou beter passen, maar het nieuwe curriculum.nu is daarvoor nog te onduidelijk en aan verandering onderhevig. 

Wij kiezen voor: leeruitkomsten. Daarin voelen wij ruimte voor (individuele en gezamenlijke) groei en mogelijkheden en dat past wat ons betreft het beste bij het ontwikkelen van 21 eeuwse vaardigheden.

De leeruitkomsten van Object Based Learning: 

Leerling: 
-kan zijn creativiteit omzetten in vormgeving-

-kan eigen en gezamelijke verantwoordelijkheid nemen-
-is nieuwsgierig, gemotiveerd en betrokken-
-heeft hogere denkvaardigheden ontwikkeld-
-heeft zijn (verborgen) talent(en) ontdekt en leren gebruiken-
-kan samen met andere leerlingen theorie uit verschillende vakgebieden verbinden in het beantwoorden van de hoofvraag-
-kan objecten en de wereld om zich heen vanuit verschillende perspectieven bekijken-

-kan zich open stellen voor verschillende ideeen met betrekking tot het onderwerp-
-begrijpt de waarde van kennis en leren, door dit toe te passen in de directe wereld om zich heen-
-kan onderdelen in een context plaatsen-
-kan kennis en 21e eeuwse vaardigheden met elkaar integreren en het resultaat vormgeven in een presentatie-
-kan bronmateriaal kritisch onderzoeken en argumenten hieruit gebruiken in het beantwoorden van vragen-
-kan doelgerichte acties uitvoeren die zijn onderzoek verder helpen-

-kan leren met én van elkaar-

-krijgt meer inzicht in de denkwijze en belevingswereld van andere leerlingen-

- durft toekomstbewust en buiten de kaders te denken-

-kent verschillende vormen van design en begrijpt hoe een designer te werk gaat-

-heeft inzicht in (het gebruik van) verschillende nieuwe technologieen-

-kan omgaan met en vormgeven in computersoftware-

-is baas over het eigen leerproces en weet eigenaarschap te tonen-

- kan een verhaal vormgeven door storytelling-

- kan media inzetten om publiek te bereiken-

-kan informatie (onder)zoeken en delen-

-kan presenteren en debatteren-

- kan zijn verhaal vertalen naar een tentoonstelling-

- kan het proces op een aansprekende manier digitaal weergeven in zijn digitaal portfolio of collage-

 

-KIJKT MET EEN VERRUIMDE BLIK NAAR DE WERELD EN DE MENSEN OM ZICH HEEN-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* waar 'zijn' staat kan ook 'haar'gelezen worden

Mail ons

Objectwijs: waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten

© 2019 Makers van Morgen