Extra informatie voor docenten 

Object Based Learning brengt:

 

- een hybride toepassing: ruimte-overstijgend, vakoverstijgend, niveauoverstijgend, branche overstijgend, school-breed inzetbaar, circulair programma, keuzemogelijkheden voor de docent, gedifferentieerd leren. Objecten kunnen vanuit verschillende invalshoeken onderzocht worden, zowel in hun sociale, culturele, maatschappelijke als economische functie.

- anders kijken en denken: bewustwording van keuzes, kritisch vragen stellen/onderzoek 

- kennismaken met verschillende aspecten van design: verschillende designmethodes, onderzoeken, ontwerpen, toepassen nieuwe technologieën 

- inzetten van creativiteit en verbeeldingsvermogen: je een voorstelling kunnen maken van het verleden, je in kunnen leven in een object, de mogelijkheden van de toekomst kunnen speculeren. 

- leren als een breed begrip: in dialoog met de wereld om je heen; samen met andere leerlingen, objecten, experts, zowel binnen als buiten, in het verleden, heden en de toekomst, met autonomie én in betekenisvolle interactie, in betrokkenheid en gezamelijke verantwoordelijkheid

-aansluiting op de 17 Sustainable Development Goals: aan elk object zit een onderzoeksvraag verbonden gerelateerd aan een maatschappelijk vraagstuk. Hiermee helpt Objectwijs docenten om samen met hun leerlingen met de 17 SDG's in praktijk aan de slag te gaan.

Film en video in het Objectwijs lesmateriaal

Bij een toekomstgeorienteerd onderwijsaanbod hoort een organisatie van de school die het leerlingen mogelijk maakt minder plaats- en tijdgebonden te leren. 


Film en video is een essentieel onderdeel van Objectwijs. De wereld van kinderen en jongeren is de afgelopen jaren flink veranderd. Beeld (op scherm) is een vast onderdeel van hun belevingswereld geworden. Niet alleen thuis, maar ook buiten de deur en in het onderwijs. 


Om als school onderdeel uit te maken van de belevingswereld van de jongere zul je dezelfde taal moeten spreken: beeldtaal. Objectwijs biedt daarin ook verbinding tussen de fysieke en digitale wereld door fysieke objecten en lesmateriaal te verbinden met video en blended learning om zo aan een goede aansluiting te maken op de belevingswereld van tieners en jongeren.

Evaluatie & Reflectie

 

Ben je benieuwd wat je leerlingen van Object Based Learning opsteken? Daarvoor kunnen we de Heb Je Genoeg Geleerd Vandaag App inzetten. Deze geeft de gelegenheid om anoniem in enkele seconden te evalueren in 2 korte vragen met slechts een druk op de knop. Heb je genoeg geleerd vandaag? Ja/nee, geef een cijfer.

 

Eventueel kan een derde vraag gesteld worden: Wat kunnen we doen dat je volgende x een hoger cijfer geeft? 

Op deze manier is het mogelijk na elke bijeenkomst bij te sturen waar nodig en bij te houden waarin de motivatie en uitdaging ligt zonder dat het evalueren extra moeite kost.