Aan de slag met Objectwijs...een voorbeeld uit groep 7 

thumbnail_20210525_132447.jpg

Daarna naar buiten gegaan. In groepjes mochten de leerlingen een onkruid uit de schooltuin kiezen. Deze ging iedereen van het groepje tekenen vanuit een andere zijde gezien, met daarbij ook de omgeving vanaf die zijde. Bv. een deel van het schoolplein of geparkeerde auto's naast het schoolplein. 

  

Gevolgd door het objectinterview: bepaal wie in jullie groepje het plantje is. De andere stellen vragen aan het plantje. Gebruik ook je tekening die je hebt gemaakt en stel vragen over de omgeving. 

De antwoorden bij de vragen werden in de klas aan elkaar gepresenteerd. Met het applaus erbij was het succes verzekerd.

"Plast er wel eens een hond op jou?" 

20210519_111451.jpg
20210519_111456.jpg

Paardefrisdrank van onkruid, lekker en gezond!

Les 1 Aan de slag met Objectwijs lesmateriaal in de klas (27 leerlingen)

Na een introductiefilmpje, de analysekaarten onder meerdere leerlingen verdeeld. Zij mochten om de beurt een vraag voorlezen, de hele klas mocht een antwoord opschrijven. Totdat alle vragen beantwoord waren. Daarna werden in beurten antwoorden voorgelezen.  

Het 'object' was uit de Hortus: onkruid.

20210511_110941.jpg

Les 2 Ontdek de context van het object/de plant in zijn omgeving

Onderzoeksvraag: is onkruid het waard om beschermd te worden? We bereiden de leerlingen voor voor deelname aan het museumdebat in de Hortus over stoepplantjes.

We beginnen met 2 filmpjes, wat is het verschil? Ze zagen dat in het ene filmpje de persoon voor onkruid was en de ander tegen. En de ene had het over het onkruid in zijn tuin en de ander op zijn balkon. De plek bepaalt vaak wat iemand van onkruid vindt.   

Daarna hebben we gezamelijk op het digibord een aantal voor- en nadelen van onkruid doorgenomen. 

Vervolgens de groep verdeeld in 2 x 3 groepjes met een eigen winkel. Opdracht: Ontwerp je eigen product waaruit voor- of nadeel van onkruid blijkt. Winkel 1 verkocht producten waarin een voordeel van onkruid naar voren kwam. Winkel 2 verkocht producten waarmee een nadeel van onkruid aangepakt kon worden en het mocht geen gereedschap zijn. Als laatst mochten ze originele namen voor hun producten bedenken.  

De Onkruid-ufo: werkt met sensors en een app. Weg onkruid, hallo bloemen! 

Afgesloten door de groepjes om de beurt vooraan in de klas reclame voor hun product te laten maken. Dus hoe het product heette, wat het was en wat het deed. Sommigen deden zelfs een prijs en een aanbieding erbij. En het publiek (de andere leerlingen dus) mochten vragen stellen over de producten. 

Enthousiast applaus voor alle groepjes. De ontworpen producten kunnen zo een echte winkel in. 

20210519_111427.jpg
objectwijsdebat.jpg

Les 3: Oefenen met een debat

Nadat alle leerlingen elkaars presentaties hebben gezien vorige les, weten ze zowel voor- als nadelen van onkruid. We zetten deze kennis op papier in argumenten voor tijdens een debat en gaan vervolgens aan de slag in twee rijen tegenover elkaar. 1 groep die vind dat onkruid het waard is om te beschermen en dat het moet blijven en de groep ertegenover met argumenten waarom het weg zou moeten.

 

De leerlingen gooien met gemak hun argumenten in de groep, doordat ze visueel in hun hoofd hun product hebben uit de vorige les, die ze toe hebben aangeprezen met wat nu als argument gebruikt kan worden. 

processed (8).jpeg

Les 4: Aan welk Sustainable Development Goal hebben we gewerkt? Nr 15: leven op het land.

Hoe kunnen we hier in de school een voordeel van onkruid ervaren? 

Als feestelijke afsluiter van de Objectwijslessen maken we onkruid- pesto! Aan de slag met 'on'kruid, citroenen, nootjes, gerapste kaas, een vijzel, bakjes en een recept. Elk groepje maakte een pesto met een ander kruid ( laten we vanaf nu kruid zeggen, want 'on'kruid, weten we nu, is niet echt een passende omschrijving.) Daarna naar buiten, met kleden op het schoolplein, de zelfgemaakte pesto's, toastjes en limonade, samen de pesto eten en van elkaar proeven natuurlijk. Nou, ik kan je zeggen, die pesto's waren goed gelukt! 

Screenshot_20210629-142442_Photos (1).jpg
Groep 7 De Hobbit Winnaar Debat Hortus.jpg

De Objectwijslessen zijn klaar, maar we hebben nog 1 stap te gaan...

Nu we zo goed voorbereid zijn en alle argumenten over de voors- en tegens van onkruid ontdekt hebben en kunnen laten zien, gaan we vol vertrouwen het Museumdebat in de Hortus aan. Tegen scholieren uit het Middelbaar Onderwijs nog wel. Maar wij zijn niet bang, we zijn goed voorbereid...

En de winnaar van het Hortus museumdebat 2021 is... Groep 7 van basisschool de Hobbit!