Aan de slag met Objectwijs...een voorbeeld uit het Voortgezet Onderwijs

20210916_112724.jpg

"We hebben nog nooit zo gekeken tijdens een museumbezoek. We weten nu veel meer door het op deze manier te doen".

Aan het eind ontwerpt ieder groepje een tekstkaart bij het kunstwerk wat zij aan de bezoekers mee zouden willen geven..

"Mogen onze tekstkaartjes hier niet blijven staan?"

Les 1 Aan de slag met Objectwijs lesmateriaal in het museum

Vandaag gaan we met 10 leerlingen uit een brugklas naar de Lakenhal.

Hier doen we een objectanalyse bij een nog onbekend kunstwerk voor de leerlingen m.b.v. de Objectwijs analysekaarten en interpretatie-kaarten.

Daarna ontdekken de leerlingen wat het kunstwerk is en door wie het gemaakt is en bekijken ze de tentoonstelling waarbij ze de Objectwijs museale tentoonstellingsvragen beantwoorden. 

Gevolgd door het object-interview, meestal het favoriete onderdeel van museumbezoek onder leerlingen. 

20210916_112134.jpg
processed-07535ad8-bde9-4d1b-b8c3-7569033e5d52_6SFFA78X.jpeg

Les 2 Ontdek de context van het object in het verleden in de digitale leeromgeving van Objectwijs

We starten met een korte terublik op het museumbezoek. Teken het kunstwerk wat je daar hebt onderzocht zo gedetailleerd mogelijk. Bekijk elkaars tekeningen en vul aan wat je ziet.

Iedereen had een vierkant met draden getekend, de draden ertussen, een persoon die het voortsleepte en een wandelstok. Een aantal leerlingen ook duidelijk de grote bagage van draden op de rug.  

Daarna aan de slag met contextonderzoek met bronnen in de digitale leeromgeving van Objectwijs. Beantwoordt de vragen op de contextkaarten over de Leidse textielindustrie in het verleden en wissel de antwoorden met elkaar uit.

Ze leren hierbij het object in een bredere context van het verleden te plaatsen. 

Opdracht: maak een woordweb met het object of onderwerp in het midden en ongeveer 10 woorden eromheen die, volgens jou, de context van het object in het verleden beschrijven ( dus de Leidse Lakenindustrie in de 17e eeuw).

processed-fdda10e0-ae1a-41fa-9e4e-b40b4a73ac50_5JF1a7Qt.jpeg

Daarna bekijken alle leerlingen hun jas, vest of trui die ze aan hebben en onderzoeken dit eigen kledingstuk. Vragen als: Wanneer kocht je het en wat was de reden? Van welke stof is het gemaakt? Waar is het gemaakt? komen aan de orde. Via de digitale leeromgeving kunnen ze landen achterhalen en precies ontdekken hoe daar de werkomstandigheden zijn en kleding wordt geproduceerd. 

Vervolgens wordt er aandacht besteedt aan: wat kunnen wij doen? Ze bekijken de checklists en kiezen een aantal mogelijkheden waar zij al iets mee doen of zouden willen doen. 

Les 3: Onderzoek een eigen kledingstuk

Tijdens les 3 gaan we aan de slag met de onderzoeksvraag 'Bied de kledingindustrie duurzame participatie?' en de perspectiefvragen. 'We bekijken verschillende video's waarin kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en milieu tegen het daglicht worden gehouden. Aan de hand van de video's kunnen de leerlingen na elke video een perspectiefvraag beantwoorden.

trui objectinterview.jpg
20210923203058.jpg

Les 4: Wat kan anders? Ontwerp de toekomst..

( te bereiken Sustainable Development Goals 's: 1,2,8,9, 11, 12 en 17)

Vandaag nemen we de kledingindustrie van nu onder de loep. Deze bestaat uit heel veel delen. Willen we iets veranderen dan zal er in al die onderdelen in het proces van kleding maken iets moeten veranderen. Het begint bij bewustworden. Hoe gaan ze een antwoord op de onderzoeksvraag presenteren? Een aantal leerlingen maken een paspop als kunstwerk waarop te zien is wat je in de winkel ziet, maar ook de ellende die erachter zit en die je pas ziet als je de paspop draait ( dus als je verder kijkt dan alleen hoe 'mooi' de kleding is).

Na bewustwording komt ACTIE! De andere leerlingen gaan aan de slag met het ontwerpen van een supply chain, waarin in elke schakel een duurzaam element wordt toegevoegd. 

Het resultaat staat in de school ter bezichtiging voor andere leerlingen en bezoekers.